page view image

Støttemedlemsskap Sandnes håndballklubb 2022

Arrangementsinformasjon
event image

Støttemedlemmer som har meldt seg inn og betalt kontingent en måned før årsmøtet har samme stemmerett som «ordinære» medlemmer. Dette er i henhold til NIFs lov § 10 -4.

Støttemedlemsskap i Sandnes håndballklubb koster nå resten av året 2022 kr 100. Ordinær pris for støttemedlemsskap er kr 200 pr. kalenderår.

Restriksjoner

Personer over 15 år har mulighet til å kjøpe støttemedlemsskap.